Bird Chaser
Bird Chaser

Rovfåglar jagar gärna råttor, möss, kaniner och fåglar som sparvar, kajor, duvor, kråkor, starar och en del andra småfåglar. Dessa rovfåglars attackläten har installerats i Bird Chaser och har därför den effekten att deras byten skräms iväg när Bird Chaser ljuder. De djur som Bird Chaser kan hålla borta är fåglar som sparvar, kajor, duvor, kråkor, starar och en del andra småfåglar samt råttor, möss, kaniner. På högsta volym täcker Bird Chaser c:a 1000 m2, volymen kan regleras och även intervallerna mellan ljudstötarna. Dessutom är BC utrustad med en rörelsedetektor (PIR). som räcker drAAt 10 meter i en vinkel på 130 grader från apparaten. Bird Chaser drivs med hjälp av en nätadapter som medföljer. Bird Chaser levereras med en utförlig svensk bruksanvisning.

Pris: 995:-
inkl moms


Klicka för besöka Caporama